Using computers for qualitative data analysis: An example using NUD.IST

B Van Hoven*, A Poelman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)113-120
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Geography in Higher Education
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt.-2003

Citeer dit