Dirk Geeraerts en de diachrone semantiek

Jack Hoeksema*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper focuses on the merits of Dirk Geeraerts in the field of (diachronic) lexical semantics. The article highlights Geeraerts’ work on prototypes and metaphor. Some of Geeraerts most illuminating case-studies are reviewed and a number of characteristic features of this part of Geeraerts work are identified and presented.
Vertaalde titel van de bijdrageDirk Geeraerts and diachronic semantics
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)175-185
Aantal pagina's11
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - okt.-2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dirk Geeraerts en de diachrone semantiek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit