Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageDiscontent, migration, hospitality, and societal unrest
Originele taal-2Dutch
UitgeverijWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Justitie en Veiligheid - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Aantal pagina's147
StatusPublished - 17-jan-2020

Citeer dit