Discovery of new methylation markers to improve screening for cervical intraepithelial neoplasia grade 2/3

A. Boers, R. Wang, R. W. van Leeuwen, H. G. Klip, G. H. de Bock, H. Hollema, W. van Criekinge, T. de Meyer, S. Denil, A. G. J. van der Zee, E. Schuuring, G. B. A. Wisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
262 Downloads (Pure)

Zoekresultaten