Discrete dislocation modelling of edge cracks in single crystals

V.S. Deshpande, A. Needleman, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TitelHost Publication
Plaats van productieCradley Heath
UitgeverijEmas
Pagina's1397 - 1404
StatusPublished - 2002

Citeer dit