Discrete dislocation plasticity

A. Needleman, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13 - 24
TijdschriftKey Engineering Materials
Volume233-236
StatusPublished - 2003

Citeer dit