Discrete dislocation plasticity - a simple planar model: a simple planar model

E. van der Giessen, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

797 Citaten (Scopus)
1022 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)689 - 735
Aantal pagina's47
TijdschriftModelling and Simulation in Materials Science and Engineering
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1995

Citeer dit