Diseconomies of scale for plant utilization in electricity-generation

GJ van Helden, J Muysken

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)285-289
  Aantal pagina's5
  TijdschriftEconomics Letters
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit