Dislocations and Dissolution of Enamel: Theoretical Considerations

J. Arends

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)261-268
  Aantal pagina's8
  TijdschriftCARIES RESEARCH
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit