Dislodged Tip of Damaged Central Venous Catheter After Radiofrequent Cox-Maze IV Procedure: An aMAZING Finding

Maxim H. de Rooij*, Jan S. Brommundt, Gwen Peeters, Theo J. Klinkenberg, Thomas W. L. Scheeren

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2363-2365
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of cardiothoracic and vascular anesthesia
Volume33
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2019

Citeer dit