Disseminated fusariosis

Yorick Sandberg*, Marian C. Clahsen-van Groningen, Emanuele Ammatuna

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e154-e155
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Infectious Diseases
Volume30
DOI's
StatusPublished - 1-jan.-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit