17 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11274 - 11278
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Virology
Volume77
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusPublished - 2003

Citeer dit