Verschenen proefschrift: Fostering oral interaction in the EFL classroom: assessment and effects of experimental interventions

  Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageDissertation Reviewed: Verschenen proefschrift: Fostering oral interaction in the EFL classroom: assessment and effects of experimental interventions
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)38-41
  Aantal pagina's4
  TijdschriftLevende Talen Tijdschrift
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit