Dissident Identities in the Early Modern Low Countries

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)489-491
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorische Zeitschrift
Volume290
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit