DISSIPATIONLESS GALAXY FORMATION AND THE R1/4 LAW

TS VANALBADA*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)939-955
Aantal pagina's17
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume201
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1982

Citeer dit