Distinguishing Three Unprofessional Behavior Profiles of Medical Students Using Latent Class Analysis

Marianne C. Mak-van der Vossen, Walther N. K. A. van Mook, Joyce M. Kors, Wessel N. van Wieringen, Saskia M. Peerdeman, Gerda Croiset, Rashmi A. Kusurkar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1276-1283
Aantal pagina's8
TijdschriftAcademic Medicine
Volume91
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit