Distress and health-related quality of life in Indonesian type 2 diabetes mellitus outpatients

Vertaalde titel van de bijdrage: Problemen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij Indonesische patiënten met type-2 diabetes in de eerste lijn

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1663 Downloads (Pure)

Samenvatting

Benadrukt onze studie dat T2DM niet alleen aandacht behoeft inzake beschikbaarheid van medicatie. Indonesische T2DM-patiënten in de thuissituatie hebben ook aandacht nodig voor psychologische aspecten, zoals kennis over T2DM en het veranderende systeem van eerstelijnszorg voor T2DM. Ons onderzoek beveelt bijzondere zorg aan voor lager opgeleide T2DM-outpatients en huisvrouwen met T2DM, zoals bijzondere programma’s toegespitst op deze twee groepen. Kennis van T2DM is niet alleen vereist voor T2DM-patiënten, maar ook voor familieleden, omdat zij degenen zijn die vaak het meest weten over de gezondheidstoestand van de T2DM-patiënten.
Vertaalde titel van de bijdrageProblemen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij Indonesische patiënten met type-2 diabetes in de eerste lijn
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Maarten, Supervisor
  • Krabbe, Paul, Co-supervisor
  • Atthobari, Jarir, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning29-jun.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0574-2
Elektronische ISBN's978-94-034-0573-5
StatusPublished - 2018

Citeer dit