Distress, problems, referral wish, and supportive health care use in breast cancer survivors beyond the first year after chemotherapy completion

J. M. Admiraal, J. E. H. M. Hoekstra-Weebers, C. P. Schröder, W. Tuinier, G. A. P. Hospers, Anna K. L. Reyners*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distress, problems, referral wish, and supportive health care use in breast cancer survivors beyond the first year after chemotherapy completion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Psychology