DISTRIBUTION OF DARK MATTER IN THE SPIRAL GALAXY NGC-3198

TS VANALBADA*, JN BAHCALL, K BEGEMAN, R SANSCISI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)305-&
Aantal pagina's0
TijdschriftAstrophysical Journal
Volume295
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1985

Citeer dit