Distributive, collective and "everything"in between: interpretation of universal quantifiers in child and adult language

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

  3 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)130-141
  Aantal pagina's12
  TijdschriftLinguistics in the Netherlands
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit