Dit is een begin, maar er moet nog veel meer gebeuren: Discussiebijdrage aan het themanummer 'Taal en communicatieve competentie in het hbo'

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)121-130
  Aantal pagina's10
  TijdschriftTijdschrift voor Hoger Onderwijs
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift2/3
  StatusPublished - 14-nov-2019

  Citeer dit