Dit is wat de toekomst brengt voor hedendaagse musea in Nederland: een case study

Maaike de Jong*, Alexander Grit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-30
Aantal pagina's10
TijdschriftVrijetijdstudies
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2022

Citeer dit