Diuretic medication and change in fluid retention biomarkers during treatment with the endothelin receptor antagonist atrasentan

J. David Smeijer, Donald E. Kohan, Dick de Zeeuw, Hiddo J. L. Heerspink*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2419-2422
Aantal pagina's4
TijdschriftDiabetes, Obesity and Metabolism
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2023

Citeer dit