Diuretic response and cardiorenal interaction in heart failure

Vertaalde titel van de bijdrage: Diuretische respons en cardiorenal interactie in hartfalen

Mattia Valente

  Onderzoeksoutput

  4229 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De nier speelt een sleutelrol bij patiënten met hartfalen – de nieren en het hart zijn afhankelijk van elkaar om goed te kunnen functioneren. Dit proefschrift onderzoekt het belang van nierfunctie bij patiënten met hartfalen, en manieren om deze te meten en beïnvloeden. Eén studie bevestigt het belang van nierfunctie voor het risico op overlijden in een meta-analyse bij meer dan 1 miljoen hartfalen patiënten. Andere studies valideren recent ontwikkelde formules om nierfunctie te schatten en onderzoeken de potentiële rol die nieuwe biomarkers – stofjes die gemeten worden in bloed of urine – kunnen spelen om het belang van nierfunctiestoornissen bij patiënten met hartfalen beter te begrijpen.
  De nier is ook een doelorgaan voor veel behandelingen voor hartfalen, waaronder diuretica – ‘plaspillen’ – medicijnen die helpen om de symptomen van overtollig vocht te verlichten. Resistentie tegen diuretica, waarbij deze medicijnen onvoldoende werken, is veel voorkomend, maar desondanks bestaat er geen eenduidige en bruikbare definitie. Wij hebben voor patiënten met acuut hartfalen een maat ontwikkeld om de respons op diuretica te kwantificeren, om zo het fenomeen van resistentie beter te doorgronden. Slechte respons kwam vaker voor bij patiënten met vergevorderd hartfalen, kransslagaderlijden, suikerziekte en nierfunctiestoornissen. Ook was slechte respons op diuretica geassocieerd met overlijden en ziekenhuisopnames, zelfs na correctie voor andere risicofactoren. Er zijn meerdere potentiële oorzaken voor slechte respons op diuretica, waaronder verminderde beschikbaarheid van het medicijn, en hormonale effecten op de nier. Beter begrip zal hopelijk leiden tot nieuwe behandelopties, en toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen welke het beste werken bij diuretica resistente patiënten.
  Vertaalde titel van de bijdrageDiuretische respons en cardiorenal interactie in hartfalen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hillege, Hans, Supervisor
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  • Damman, Kevin, Co-supervisor
  Datum van toekenning9-feb.-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7630-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-7629-5
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Diuretische respons en cardiorenal interactie in hartfalen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit