Divergent evolution of genetic sex determination mechanisms along environmental gradients

Martijn A. Schenkel*, Jean-Christophe Billeter, Leo Beukeboom, Ido Pen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten