Diverging pathways? Sibling differences in marriage timing in a commercialized rural region of the Netherlands, 1860-1940

Hilde Bras*, Jan Kok

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelBrothers and Sisters from the Middle Ages to the Present. Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours
RedacteurenF. Boudjaaba, C. Mouysset, C. Doucet-Seidden
Plaats van productieBern
UitgeverijPeter Lang
Pagina's189-206
Aantal pagina's18
ISBN van geprinte versie 9783034314688
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit