Diversity matters: the color, shape, and tone of twenty-first-century diversity: edited by Emily Allen Williams, Lanham, Rowman & Littlefield, 2021, 236pp.

Donya Ahmadi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)585-587
Aantal pagina's3
TijdschriftEthnic And Racial Studies
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum6-jun.-2022
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit