Divine action and God’s immutability: a historical case study on how to resist occasionalism

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftEuropean Journal for Philosophy of Religion
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec.-2015

Citeer dit