DNA double strand breaks do not play a role in heat-induced cell killing

HH Kampinga*, A Laszlo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)10632-10633
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCancer Research
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift22
  DOI's
  StatusPublished - 15-nov-2005

  Citeer dit