DNA en verjaring: over finaliteit in de rechtspraak

J.A. Harbers

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20 - 22
Aantal pagina's3
TijdschriftNieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006

Citeer dit