DNA-microarrays and food-biotechnology

Oscar P. Kuipers, Anne de Jong, Siger Holsappel, Sierd Bron, Jan Kok, Leendert W. Hamoen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
268 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)353-355
Aantal pagina's3
TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume76
Nummer van het tijdschrift1-4
DOI's
StatusPublished - nov-1999
Evenement6th Symposium on Lactic Acid Bacteria - , Netherlands
Duur: 1-jan-1999 → …

Citeer dit