Do apoptotic cells accumulate in the epidermis of patients with cutaneous lupus erythematosus after ultraviolet irradiation? Comment on the article by Kuhn et al

Esther Reefman*, Pieter C. Limburg, Cees G. M. Kallenberg, Marc Bijl

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3373-3374
Aantal pagina's2
TijdschriftARTHRITIS AND RHEUMATISM
Volume54
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2006

Citeer dit