Do hematopoietic stem cells get old?

J. J. Jung, S. C. Buisman, G. de Haan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)529-531
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2017

Citeer dit