Do norms matter? The role of normative considerations as predictors of pro-environmental behavior

Vertaalde titel van de bijdrage: Zijn normen belangrijk?: De rol van normatieve overwegingen als voorspellers van milieuvriendelijk gedrag

Onderzoeksoutput

5979 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek laat zien dat de meeste mensen de kwaliteit van het milieu belangrijk vinden en het gevoel hebben dat zij bij horen te dragen aan het verbeteren hiervan. Tegelijkertijd lijken weinig mensen consequent milieuvriendelijk te handelen. Betekent dit dat normatieve overwegingen met betrekking tot het milieu onbelangrijk zijn omdat mensen er toch niet naar handelen?
Mijn onderzoek suggereert dat normatieve overwegingen wel belangrijk zijn, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. Wanneer de kosten die mensen associëren met milieuvriendelijk gedrag laag zijn, zullen zij vaak handelen naar hun normatieve overwegingen. Als deze kosten echter hoger zijn zal dit veel minder vaak gebeuren. Daarnaast laat mijn onderzoek zien dat mensen die het milieu belangrijk vinden eerder geneigd zijn om milieuvriendelijk te handelen wanneer hun aandacht op normen en normatief gedrag wordt gevestigd. Op basis van deze resultaten concludeer ik dat het wel degelijk belangrijk is dat mensen het milieu belangrijk vinden, omdat dit betekent dat mensen ook werkelijk milieuvriendelijk gaan handelen als hiervoor de juiste omstandigheden geschapen worden.
Vertaalde titel van de bijdrageZijn normen belangrijk?: De rol van normatieve overwegingen als voorspellers van milieuvriendelijk gedrag
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Steg, Linda, Supervisor
  • van Zomeren, Martijn, Co-supervisor
Datum van toekenning17-nov.-2014
Plaats van publicatieRidderkerk
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7359-1
Elektronische ISBN's978-90-367-7358-4
StatusPublished - 17-nov.-2014

Citeer dit