Do older parents’ assistance needs deter parent-child geographic divergence in Norway?

Alyona Artamonova*, Astri Syse

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  66 Downloads (Pure)
  Filter
  Actief

  Zoekresultaten