Do Our Psychological Laws Apply Only to Americans?

Bernard Nijstad, W. Stroebe

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)569-569
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Psychologist
Volume64
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - sep.-2009

Citeer dit