Do repetitive Valsalva maneuvers reduce glymphatic clearance?

Peter Wostyn*, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Peter Paul De Deyn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)322
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of Neurology
Volume81
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2017

Citeer dit