Do students value intercultural group work? The effects of perceived value in diversity on intercultural interactions

W Li*, Sabine Otten, Indira S. E. van der Zande, Robert Coelen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do students value intercultural group work? The effects of perceived value in diversity on intercultural interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Keyphrases