Do they agree? How parents and professionals value the support provided to persons with profound intellectual and multiple disabilities

S. Jansen, Annette van der Putten, Carla Vlaskamp

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)358
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jul-2014

Citeer dit