Do you know how COVID-19 is changing general practice/family medicine education?

Nele R.M. Michels, Nynke Scherpbier, Helena Karppinen, Jo Buchanan, Adam Windak

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)196-197
Aantal pagina's2
TijdschriftEducation for Primary Care
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 3-mei-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit