'Dodobre me je očaralo': Izkušnje občinstva različnih tipov in žanrov gledališča v štirih evropskih mestih

Marline Wilders, Hedi-Liis Toome, Maja Sorli, Attila Szábo, Anna Zijlstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Članek preiskuje podobnosti in razlike v načinih, kako gledalci doživljajo gledališke
  predstave. Slednje so urejene v skupine širokih, transnacionalno navzočih tipov, kot so govorjeno gledališče, ples, glasbeno gledališče in kleinkunst. Naše ugotovitve temeljijo na analizi obširnih podatkov, zbranih v Projektu za raziskovanje evropskih gledaliških sistemov (STEP) prek kvantitativne in kvalitativne raziskave občinstva v obdobju 2010-2014 v Groningenu (Nizozemska), Tartuju (Estonija), Debrecenu (Madžarska) in Tynesidu (Velika Britanija). Iz rezultatov razberemo portret na splošno zelo zadovoljnega občinstva z majhnimi, a pomembnimi razlikami med različnimi tipi in mesti. Analizo smo izvajali po dveh med seboj povezanih poteh: dimenzije gledališke izkušnje na osnovi dopolnjene različice van Maanenovega modela TEAM smo primerjali s skupki ključnih besed, ki izpostavljajo določene vidike gledalčeve izkušnje. Raziskava je uspela osvetliti specifične vzorce recepcije gledališke umetnosti, ki podžigajo vznemirljivo debato o tem, kako tolmačiti določene ključne sestavne dele gledališke izkušnje: vživljanje, osebni in družbeni pomen, spoznavno in čustveno vpletenost ter kompleksnost.
  Originele taal-2Other
  Pagina's (van-tot)99-137
  Aantal pagina's40
  TijdschriftAmfiteater
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - okt.-2015

  Citeer dit