Doelregulering in de rechtswetenschap, reactie op Van Gestel en Vranken

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1673 - 1674
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume82
Nummer van het tijdschrift27
StatusPublished - 2007

Citeer dit