Doen ze het of doen ze het niet?

J.A. Nijboer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)304 - 310
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
Volume3
StatusPublished - 1996

Citeer dit