Does antidepressant medication in patients with hepatitis C undergoing interferon alpha treatment reduce therapeutic efficacy?

G. Robaeys, M. C. Wichers*, J. De Bie, G. H. Koek, F. Buntinx, J. Van Os

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)145-145
Aantal pagina's1
TijdschriftGut
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit