Does parental autonomy support relate to adolescent autonomy? A cross-national examination of a seemingly simple question

Kyriaki Fousiani, S. van Petegem, B. Soenens, M. Vansteekiste, B. Chen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)299-330
TijdschriftJournal of Adolescent Research
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit