Bijt het Europese emissiehandelssysteem? Het effect van over-allocatie van emissierechten op aandelenprijzen

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageDoes the European emissions trading system bite?: The effect of over-allocation of emission rights on stock prices
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftNieuwsbrief Milieu en Economie
Volume2013
StatusPublished - 17-sep-2013

Citeer dit