Does the Eyebrow Sag with Aging? An Anthropometric Study of 95 Caucasians from 20 to 79 Years of Age

Berend van der Lei*, Maarten F. Fechner

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)763E-765E
Aantal pagina's3
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume138
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt-2016

Citeer dit