Does Threat of Dismissal Constrain Acquisition Premium in CEO Pay?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1349-1371
TijdschriftEconomica
Volume82
Nummer van het tijdschrifts1
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit