Domestic Aerial Photography in the Era of Drone Warfare

J.D. Schnepf*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)270-287
Aantal pagina's18
TijdschriftModern Fiction Studies
Volume63
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit