Donation after cardiac death: evaluation of revisiting an important donor source

C. Moers*, H. G. D. Leuvenink, R. J. Ploeg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)666-673
Aantal pagina's8
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2010

Citeer dit